Často kladené otázky (FAQ)

Ochranné známky ®

Co je to ochranná známka?

Ochranná známka je znázorněné označení, které je tvořeno zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou, tvarem výrobku, obalem, zvukem, které slouží k rozlišení výrobků nebo služeb jednoho subjektu od druhého.

 

Kdo může podat žádost o zápis ochranné známky do rejstříku?

Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak právnická osoba včetně veřejnoprávních orgánů.

 

Co získám registrací ochranné známky do rejstříku?

V případě úspěšného zápisu do rejstříku ochranných známek, získá vlastník ochranné známky výlučné právo ochrannou známku užívat ve spojení s výrobky nebo službami pro které byla registrována. Zároveň bez souhlasu vlastníka ochranné známky nikdo nesmí v obchodním styku takové označení nebo jemu podobné užívat pro výrobky a nebo služby pro které byla ochranná známka registrována.

 

Mohu svou ochrannou známku užívat dříve, než dojde k jejímu zápisu?

Ano, ochrannou známku lze užívat i před podáním přihlášky, ale samo užívání ještě nezaručuje zápis ochranné známky.

 

Může Úřad odmítnou zápis mé přihlášky ochranné známky?
Ano, Úřad může zápis ochranné známky odmítnou jak na základě absolutních důvodů, tak na základě relativních důvodů. Nějčastějšími důvody odmítnutí zápisu ochranné známky bývá absence rozlišovací způsobilosti a uplatnění námitek proti zápisu vlastníkem starších práv.

Může někdo napadnout mou ochrannou známku po její úspěšné registraci?
Ano, nejčastěším důvodem bývá uplatnění návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, po 5 letech od zápisu ochranné známky může dojít k návrhu na její zrušení.

Jaká je délka platnosti zápisu ochranné známky?
Platnost zápisu ochranné známky trvá 10 let od jejího podání. V posledním roce platnosti lze tuto dobu prodloužit o dalších 10 let. Prodloužení doby ochrany je spojeno s úhradou správního poplatku.

 

Co je označení ® a kdy ho mohu použít? 

Symbol ® je označení pro registrovanou ochrannou známku. Mělo by být tedy uváděno až po zápisu ochranné známky do rejstříku. Zpravidla se uvádí v pravém horním rohu u registrované ochranné známky, ale vlastník ochranné známky jej může umístit kamkoliv. Vlastník ochranné známky tím dává najevo, že byla jeho ochranná známka registrovaná a nikdo nesmí bez jeho souhlasu v obchodním styku takové označení nebo jemu podobné užít. Žádný právní předpis, ale neříká, že by užívání symbolu ® bylo povinné, je tedy na svobodné vůli majitele ochranné známky, zda symbol bude či nebude uvádět.

 

Podléhá podání přihlášky ochranné známky nějakému správnímu poplatku?

Ano. Podléhá poplatku podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky je splatný ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky a nebude-li uhrazen v této lhůtě, bude přihláška považována za nepodanou.

 

Kde najdu ostatní poplatky, které budu hradit Úřadu průmyslového vlastnictví?

Poplatky naleznte v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (jeho výňatek nalezente na našich stránkách v sekci [Dokumenty ke stažení]

 

Vydá Úřad průmyslového vlastnictví potvrzení o úhradě správního poplatku nebo fakturu nebo nějaký daňový doklad do účetnictví?

Nevydá. Pro účely účetnictví je dostačující odkaz na zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a konkrétní položku Sazebníku správních poplatků, který je součástí tohoto zákona. K této informaci postačí přiložit doklad o úhradě správního poplatku (např. výpis z bankovního účtu).