Vítáme Vás,

na stránkách patentové a známkové kanceláře

 

Nabídka našich služeb
Naše patentová a známková kancelář poskytuje komplexní služby, zejména před Úřadem průmyslového vlastnictví (patentový úřad) v Praze, dále před Světovou organizací duševního vlastnictví WIPO v Ženevě, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante ve Španělsku v celém oboru průmyslového vlastnictví (ochranné známky národní, ochranné známky mezinárodní, ochranné známky EU, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, rešerše, licenční smlouvy, převody ...). Rozsah služeb je blíže specifikován v dalších kapitolách těchto stránek.

 

Založení kanceláře
Patentová a známková kancelář byla založena dne 10. března 1992 v Praze panem Václavem Műllerem, evropským patentovým zástupcem, který pracuje v oboru průmyslových práv, dříve jako vedoucí útvaru průmyslově právní ochrany již od roku 1978 a je registrován v Komoře patentových zástupců pod číslem 196. Od roku 2003 je registrován jako Evropský patentový zástupce v komoře Evropských patentových zástupců pod registračním číslem 132230. Od roku 2001 spolupracuje se svým synem, Mgr. Davidem Műllerem, patentovým zástupcem, též zapsaným v komoře patentových zástupců, který se specializuje zejména na problematiku ochranných známek, průmyslových vzorů a řeší sporná řízení.  

Václav Műller - Evropský patentový zástupce
Václav Műller


1298-m.jpg
Mgr. David Műller