Dokumenty ke stažení

zákony k ochranným známkám, nařízení ES, základní správní poplatky, smluvní státy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k Madridcké dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a další informační dokumenty k registraci ochranných známek aj.

 

Smluvní státy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k Madridské dohodě (s účinností od 06.05.2023) 115 kb pdf
Sazebník poplatků stanovený prováděcím řádem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě (s účinností od 04.03.2024) 175 kb pdf
Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek 442 kb pdf
Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek 123 kb pdf
Nařízení rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (EU) - ochranná známka EU 270 kb pdf
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie 915 kb pdf
Nařízení rady (ES) č. 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství (EU) - průmyslový vzor EU 141 kb pdf
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (platný do 31.12.2018) 227 kb pdf
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (platný do 01.01.2019) 437 kb pdf
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochranně průmyslových vzorů 193 kb pdf
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech 131 kb pdf
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 252 kb pdf
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a sazebník správních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví (patentový úřad) 276 kb pdf
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory). 784 kb  pdf
 

 

 pdf pro prohlížení výše uvedených PDF dokumentů je třeba mít nainstalovaný nějaký PDF prohlížeč např. freewarový program [Adobe Reader] nebo jiný prohlížeč .PDF dokumentů (např. Foxit Reader, Nitro PDF Reader, PDF-XChange-Viewer, PDF Architect, Slimpdfreader aj.)